kontakt@forexmania.pl

Czy Ty też wykorzystuje wskaźnik RSI (Relative Strength Index) w swojej strategii inwestowania? Jeśli tak, to z pewnością brakuje Ci funkcji w MT4 (MetaTrader 4), która umożliwiałaby ustawienie alarmu, gdy wskaźnik RSI przekroczy ważny poziom z punktu widzenia twojej strategii.

Nam też brakowało takiej funkcjonalności, dlatego stworzyliśmy w edytorze MQL4 proste narzędzie, które ułatwia codzienną prace. Podstawowe założenia dla programowanego narzędzia:

 1. Uruchomienie alarmu po przekroczeniu wyznaczonego poziomu np. 30 lub 70 wskaźnika RSI (14),
 2. Alarm polegał będzie na:
  • wyświetleniu komunikatu w zakładce strategie ,
  • sygnale dźwiękowym,
  • wysłaniu wiadomości mailowej;
 3. Powtarzanie alarmu nie częściej niż co 33 minuty, aby między innymi nasza skrzynka mailowa nie została zasypana mailami, gdy wskaźnik będzie przez dłużą chwilę poniżej lub powyżej wskazanego przez nas poziomu.

 

Dla osób, które wcześniej nie korzystały z Edytora MQL4 przedstawiamy krok po kroku jak wykonać narzędzie ułatwiające traiding.

Krok 1.
Włączyć Meta Trader 4.

Krok 2. 
W głównym menu wybrać zakładkę ”narzędzia” następnie „opcje” oraz  ”E-mail”. W tym miejscu należy wprowadzić dane adresu mailowego na który chcemy otrzymywać powiadomienia. Najlepiej wprowadzić dane maila, który mamy skonfigurowany z telefonem, aby bezzwłocznie otrzymywać powiadomienia.

Krok 3.
W głównym menu wybrać zakładkę ”narzędzia” następnie uruchomić ”Edytor języka MQL4″.

Krok 4.
W głównym menu wybrać „plik” następnie „nowy”. W oknie dialogowym wprowadzić swoje dane i zamknąć to okno.

Krok 5.
Wkleić poniższy kod.

int start()
{
double MIN_POZIOM = 30;
double MAX_POZIOM = 70;
double actualRSI = iRSI(Symbol(), 0, 14, PRICE_CLOSE, 0);

if (actualRSI < MIN_POZIOM)
{
Print(„UWAGA! RSI na poziomie minimum”);
PlaySound(„alert.wav”);
SendMail(„RSI minimum”, „RSI na poziomie minimum”);
Sleep(2000000);
}
else if (actualRSI > MAX_POZIOM)
{
Print(„UWAGA! RSI na poziomie maksimum”);
PlaySound(„alert.wav”);
SendMail(„RSI maksimum”, „RSI na poziomie maksimum”);
Sleep(2000000);
}
return(0);
}

Krok 6.
Kliknąć w „plik” następnie w „kompiluj”.

Krok 7.
Zapisać utworzone narzędzie. Przejść do Meta Trader 4.

 

Utworzone narzędzie można oczywiście modyfikować, w tym celu wystarczy edytować utworzony plik.

Opis użytych parametrów i funkcji.

 1. double MIN_POZIOM = 30  – zmienna określająca poziom minimum poniżej, którego będzie się włączał alarm,
 2. double MAX_POZIOM = 70  – zmienna określająca poziom maksimum powyżej, którego będzie się włączał alarm,
 3. double actualRSI = iRSI(Symbol(), 0, 14, PRICE_CLOSE, 0) – zmienna określająca aktualny poziom RSI(14),
 4. Print(„UWAGA! RSI na poziomie minimum”) – funkcja umożliwiająca wyświetlenie komunikatu o treści określonej w nawiasie,
 5. PlaySound(„alert.wav”) – funkcja umożliwiająca uruchomienie sygnału dźwiękowego,
 6. SendMail(„RSI minimum”, „RSI na poziomie minimum”) – funkcja umożliwiająca wysłanie maila, gdzie „RSI minimum” to tytuł maila, a „RSI na poziomie minimum” to treść maila,
 7. Sleep(2000000) – to funkcja wstrzymująca wykonywanie operacji na czas określony w nawiasie w milisekundach.

 

RSI_alarm