kontakt@forexmania.pl

Zapraszamy do korzystania ze stworzonego przez nas narzędzia umożliwiającego łatwe i szybkie przeliczanie kursów walut według oficjalnych notowań Narodowego Banku Polskiego. Prezentowane narzędzie można określić jako „kalkulator walutowy”, który oblicza wartość jednej waluty względem drugiej z wykorzystaniem aktualnych notowań lub kursów archiwalnych. Notowania publikowane przez NBP są automatycznie dodawane do bazy kursów naszego przelicznika walutowego umożliwiając kalkulację wg najaktualniejszych wartości kursów. NBP nie określa kursów w dni wolne od pracy tj. w weekendy oraz święta, w przypadku wskazania takiej daty w przeliczniku walutowym kalkulacja zostanie przeprowadzona na podstawie pierwszego dostępnego notowania poprzedzającego wskazany termin. Wszystkie wartości kursów określane przez NBP nie są przez nas zaokrąglane, natomiast wyniki kalkulacji uzyskane z przeliczenia jednej waluty na drugą zaokrąglane są do czwartego miejsca po przecinku. Ponadto kalkulator walutowy umożliwia przeliczanie nieomal czterdziestu walut według kursu średniego, kursu kupna lub kursu sprzedaży. Mamy nadzieje, że prezentowane narzędzie będzie intuicyjne i funkcjonalne. Prosimy o przesyłanie swoich opinii na temat przelicznika walutowego korzystając z zakładki kontakt.

Zasilając depozyt rachunku foreksowego, spłacając kredyt w obcych walutach lub wyjeżdżając za granice polecamy korzystanie z kantorów online oferujących korzystne kursy wymiany walut.